Symetria osiowa Miśka: Potrzebuję pomocy. Jak narysować figurę, która ma DOKŁADNIE dwie osie symetrii, a składa się z dwóch okręgów o różnych promieniach?
14 maj 21:27
emeryt 75: Figura składająca się z dwóch okręgów o różnych promieniach może mieć jedną oś symetrii lub nieskończenie wiele osi symetrii.
15 maj 10:27