Statystyka Stark: Dowieść, że jeśli (X1, X2,..,Xn) próba prosta XkN N(m,δ), m znane to S2=1n∑(Xk−m)2 jest estymatorem zgodnym dla δ2. k=1,2,..,n
14 maj 20:48