Nierówność Schwarza Qqq : Korzystając z nierówności Schwarza udowodnić: (a2+b4+c6)2 ≤ (1+b2+c4) (a4+b6+C8)
14 maj 19:32
ICSP: x = (1 , b , c2) y = (a2 , b3 , c4) (a2 + b4 + c6)2 = |<x,y>|2 ≤ <x,x> <y,y> = (1 + b2 + c4)(a4 + b6 + c8)
14 maj 19:42
Qqq : dzięki wielkie, już rozumiem
14 maj 19:46