Geometria Arab: Znaleźć pkt symetryczny do punktu A=(−2;9) względem prostej l: 2x−3y+18=0
14 maj 19:16
ABC: poprowadź prostopadła przez ten punkt i znajdź punkt przecięcia a potem ze wzoru na środek odcinka
14 maj 19:18
Leszek: Napisz rownanie prostej prostopadlej do l : 2x −3y +18=0 i przechodzacej przez A , Wyznacz punkt przeciecia tych prostych S , jest to srodek odcinka AB , i znajdziesz B .
14 maj 19:19
Arab:
 3 
to tak rownanie p.prostopadlej to będzie y= −

+6, pkt przecięcia prostych S(0,6) a A'
 2 
wyjdzie (2,3) tak ?
14 maj 19:44
janek191: Ma być
 3 
y = −

x + 12
 2 
14 maj 19:58
janek191: rysunek Pomyłka:
 3 
y = −

x + 6
 2 
14 maj 20:06
Arab:
 3 
Teraz zgłupiałem to ma być .... +12 i pomyłka to y=−

+6 czy jednak pomyłka u cb i ma
 2 
być tak jak ja napisałem
14 maj 20:09
janek191: Dobrze 20.06 emotka
14 maj 20:12
janek191: Dlaczego gubisz x ?
14 maj 20:13
Arab: Oj, przez te pisanie ułamka U '{}{}"
14 maj 20:15
Mila: rysunek II sposób− równania prostych w postaci ogólnej. A=(−2;9) względem prostej l: 2x−3y+18=0 1) prosta prostopadła do l i przechodząca przez A=(−2,9) m⊥l m: 3x+2y+C=0 i 3*(−2)+2*9+C=0 c=−12 m: 3x+2y−12=0 2) S− Punkt przecięcia prostych 3x+2y−12=0 /*3 2x−3y+18=0 /*2 9x+6y−36=0 4x−6y+36=0 5x=0, x=0 i y=6 S=(0,6)− środek AA' A=(−2,9),A'=(x,y)
 −2+x 9+y 
0=

, 6=

 2 2 
x=2 i y=3 A'=(2,3) ====== Albo A' wyznaczymy wektorowo AS=[2,−3] S=(0,6)→T[2,−3]⇒A'=(0+2, 6−3)=(2,3) ================
14 maj 22:45
Eta: bastet zmienił nick na Arab
14 maj 23:49