Proszę o pomoc z tym zadaniem :) Ziółek: W urnie jest sześć kul, w tym 2 czarne i 4 białe. Losujemy jedną kulę dwukrotnie ze zwracaniem. Niech zmienną losową X będzie liczba kul czarnych wśród 2 wylosowanych. a) Zapisać funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej (tabelka). b) Obliczyć i zinterpretować E(X) oraz D(X). c) Obliczyć prawdopodobieństwa zdarzeń: − wylosowano co najwyżej jedną czarną kulę, − wylosowano co najmniej jedną kulę białą.
14 maj 09:31
Bleee: I problem na czym konkretnie polega?
14 maj 10:55