Znaleźć wartość średnicy kulki monia : Kulka stalowa opada w szerokim naczyniu wypełnionym olejem transformatorowym o gęstości p= 900 kg/m3 i współczynniku lepkości dynamicznej n= 0,8 N * s/m2. Uważając,że prawo Stokesa jest spełnione przy Re < (jeśli do wyliczenia Re jako wielkość D przyjmuje się średnicę kulki ) znaleźć graniczną wartość średnicy kulki.
14 maj 09:28
daras: Re < 1
 ϱvD 
Re =

 η 
wystarczy otworzyć podręcznik lub Wikipedię
15 maj 22:03