termodynamika xxxxx2: Kulka o średnicy 5 mm wykonana z korka wypływa w naczynia wypełnionym olejem rycynowym. Jakie są współczynniki lepkości dynamicznej i kinematycznej oleju rycynowego w warunkach doświadczenia , jeżeli kulka wypływa ze stałą prędkością 3,5 cm/s ?
14 maj 09:27