Planimetria Leviane : W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość a i jest dwa razy krótsza od każdego z boków. Oblicz stosunek pól figur, na jakie dzieli ten trójkąt symetralna jednego z ramion. Ma ktoś może pomysł jak zrobić to zadanie prowadząc środkowe zamiast obliczać tangens?
13 maj 20:04
Leszek: Z twierdzenia cosinusow oblicz cos α miedzy ramionami i nastepnie w gornym trojkacie prostokatnym oblicz z funkcji trygonometrycznej bok Koniecnie zrob rysunek !
13 maj 20:54
Leszek: Wynik to 2/5
13 maj 21:31
Leviane : Dziękuję! emotka
13 maj 22:05
Mila: rysunek Bez trygonometrii. |AB|=a, |A|=|BC|=2a PΔABC=P 1) EB − środkowa
 1 
PΔABE=PΔEBC=

P
 2 
PΔEFC |CF| 

=

PΔEFB |FB| 
 GA AD AG 
1 

a
2 
 
2) ΔABG∼ΔADC⇔

=


=

 AB AC a 2a 
 1 
|AG|=

a
 4 
=====
 3 
|GE|=

a
 4 
3) GB||EF Z tw.Talesa:
CE CF a CF CF 4 

=


=


=

EG FB 
3 

a
4 
 FB FB 3 
PΔEFC=4s i PΔEFB=3s
 1 P 
4s+3s=

P⇔s=

 2 14 
 4P 2 
PΔEFC==

=

P
 14 7 
 5 
PABFE=

P
 7 
PΔEFC 2 

=

PABFE 5 
=======================
14 maj 16:00