. eta: Dla jakiej wartości parametru a wektory (a−1,1−a,−3), (a+1,a+1,4), (a,1,1) ∊R3 są liniowo zależne?
13 maj 18:26
eta: Czy dobrze mi wyszło, że są liniowo zależne dla a=1 lub a=−1?
13 maj 18:26
iteRacj@: Tak, dla obu tych wartości parametru są liniowo zależne.
13 maj 22:56
iteRacj@: https://www.geogebra.org/3d/tv4tcu7t Widać że dla a=1 i a=−1 wszystkie wektory leżą w jednej płaszczyźnie
13 maj 23:11