Równanie różniczkowe Tom Bim: y'−9y=H(t−1) − H(t) rozwiąż laplacem h to f heavysidea
13 maj 14:57
Mariusz:
 e−s−1 
(sY − C1)−9Y =

 s 
 e−s−1 
(s−9)Y=C1+

 s 
 C1 e−s−1 
Y =

+

 s−9 s(s−9) 
 C1 1(e−s−1)(s−(s−9)) 
Y =

+


 s−9 9s(s−9) 
 C1 1e−s−1 1e−s−1 
Y =

+
 s−9 9s−9 9s 
 1 1 
y(t)=C1e9t+

(H(t−1)e9t−9−H(t)e9t)−

(H(t−1)−H(t))
 9 9 
15 maj 16:04