objętość Oliwia: Oblicz stosując całke podwójną objetości brył ograniczonych podanymi powierzchniami x=0 y=0 z=0 2x−y+z=4 w sumie wystarcza mi granice całkowania
12 maj 16:04