rozkład Bernoulliego? Ziółek: He! Potrzebuję pomocy z tymi zadaniami emotka W pewnym regionie na 100 dzieci rodzi się średnio 40 dziewczynek. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w rodzinie, w której zaplanowano troje dzieci, na świat przyjdzie: a) najwyżej jeden chłopiec, b) dokładnie jedna dziewczynka (i reszta chłopców), c) co najmniej dwóch chłopców, d) jaka jest średnia liczba chłopców i odchylenie standardowe w rodzinach z trojgiem dzieci. Zadanie 8 Na pewnej wyspie w ciągu dekady dochodzi przeciętnie do 2 erupcji wulkanu. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że na tej wyspie w ciągu 10 lat dojdzie do: a) dokładnie 3 erupcji, b) co najwyżej 2 erupcji, c) co najmniej 1 erupcji. d) Jaka jest średnia liczba erupcji w ciągu dekady oraz odchylenie standardowe?
12 maj 11:00
wredulus_pospolitus: a) z przeciwnego −−− oblicz, że urodzą się 3 dziewczynki (czyli 0 chłopców) b) P(X=1) gdzie X to liczba urodzonych dziewczynek c) jeżeli zrobiłeś poprzednie to będzie to P(X=1) + P(X=0) gdzie X to liczba urodzonych dziewczynek (a obie rzeczy już wcześniej obliczyłeś)
12 maj 11:06
wredulus_pospolitus: zadanie 8 X −−− doszło do erupcji
 2 1 
p =

=

 10 5 
a) P(X=3) b) P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) c) 1 − P(X=0)
12 maj 11:08
rodzina_wielodzietna: a/ czy wydarzeniem przeciwnym do a) urodzi się najwyżej jeden chłopiec nie jest c) urodzi się co najmniej dwóch chłopców?
12 maj 11:13
wredulus_pospolitus: źle przeczytałem ... przeczytałem (a) co najmniej 1 chłopiec Tak jak zauważyłeś (a) i (c) są zdarzeniami przeciwnymi
12 maj 11:56