Całki Kama: Zapisz w postaci całek iterowanych ∫∫f(x,y)dxdy, gdzie D jest obszarem ograniczonym przez y=lnx, x=e2, y=1. D
11 maj 21:52
Leszek : x= < e , e2 > y= < 1 , ln x > ∫ f(x,y) dx Wykonaj rysunek !
12 maj 10:53