równanie angelika: Rozwiąż równanie |x3−3x2−9x+27|+|x2−13x+12|+|x4−81|=0
10 maj 22:31
ICSP: Kiedy suma trzech liczb nieujemnych jest równa 0 ?
10 maj 22:33
Adamm: x2−13x+12 = 0 ⇒ x = 1 lub x = 12 x4−81 = 0 ⇒ x = 3 lub x = −3 nie ma rozwiązań
10 maj 23:15
angelika: Dziękuję
11 maj 04:41
ICSP: spadaj Angelika
11 maj 22:43