Działania na wielomianach stopnia czwartego Miłosz: Chciałbym poprosić o pomoc w rozwiązaniu takiego zadnia z wielomianem czwartego stopnia: Pewien wielomian W(x) stopnia czwartego jest podzielny przez wielomian P(x)=x2−2x−3, zaś przy dzieleniu przez dwumian (x−1) daje resztę 8. Wyznacz dwumian W(x) wiedząc, że W(2)= 6 oraz wielomian ten nie posiada wyrazu wolnego
9 maj 20:44
Miłosz: Z tego co mi się wydaje to W(1)= 8, a W(2)=6
9 maj 20:48
Leszek: Oraz : W(−1)=0 , W(3)=0
9 maj 21:40