Współrzędne i długość wektoru Natalia: 1. Dane są punkty A(−2, −1), B(4, 5), C(−5, 2) a) oblicz współrzędne i długość wektora BC b) oblicz współrzędne punktu S, który jest środkiem odcinka AB c) oblicz współrzędne punktu D, tak aby czworokąt ABCD był równoległobokiem.
9 maj 18:05
daras: wystarczy podstawić do wzorów: http://fizyka.pisz.pl/strona/125.html
9 maj 19:34