Funkcja ciągła Maoryss: Dla jakiej wartości rzeczywistej parametru a istnieje granica funkcji f w punkcie Xo jeżeli:
 3x−2a 

, x≠1
 |x−1| 
f(x) = ∫ Xo=1 ∫ 0, x=1 Nie wiem jak to ruszyć.
9 maj 16:09
Bleee: Rozumiem że znak całki to po prostu kamerka, tak?
9 maj 16:10
Maoryss: Tak. Chciałem klamerkę ale sie tekst rozwalał.
9 maj 16:12
Bleee: Nie ma takiego a
9 maj 16:26
Bleee: Dla a ≠ 3/2 Granice jednostronne to będą − i + A dla a = 3/2 Granice jednostronne to będą − 3 i 3
9 maj 16:28
Maoryss: A jak wyszło to 3/2 i granice −3 i 3?
9 maj 16:40