pochodna gs: Dlaczego przy zadaniach typu Styczna do wykresu funkcji :f(x)=x2−8x−1 jest równoległa do prostej o równaniu y=2x−4 Odcieta punktu styczności wynosi ? porównuje się pochodną do współczynnika 'a' czyli w tym wypadku 2 skoro ma byc rownolegla,a nie współczynnik 'a' tej stycznej ze wzoru na styczna?
8 maj 20:27
trup: moglbys napisac jakos bardziej zrozumiale?
8 maj 20:40
the foxi: skoro styczna jest równoległa do danej prostej, jej współczynnik kierunkowy jest równy 2 ⇒ f'(x0)=2 f'(x)=2x−8 ⇒ x0=5
8 maj 20:43
Mila: rysunek k: y=2x−4 f(x)=x2−8x−1 f'(x)=2x−8 s: y=f'(x0)*(x−x0)+y0 Nie masz podanego punktu styczności i należy go obliczyć s ||k⇔ f'(x0)=2 2*x0−8=2 2x0=10 x0=5 y0=f(5)=52−8*5−1=25−41=−16 Styczna : s: y=2*(x−5)−16 s: y=2x−26
8 maj 20:48