poziomica Oliwia: Narysować poziomice funkcji przechodzącą przez dany punkt (x,y) a) arctgx/y h=π/4
8 maj 20:03
Oliwia: arctgx/y=π/4 i co dalej?
8 maj 21:16
jc: Prosta x=y bez punktu (0,0).
8 maj 21:37
Leszek: arctg(x/y) = π/4 ⇒ (x/y) = tg(π/4) ⇒ y = x , i wybierasz punkty P(x,y)
8 maj 21:38
Oliwia: czemu x=y?
8 maj 22:19
Oliwia: ?
9 maj 17:55