usun niewymiernosc gość: usuń niewymierność
2 

325+ 350+324  
8 maj 19:47
8 maj 20:04