Dwusieczna kąta prostego w trójkącie prostokątnym dzieli przeciwprostokątną w st Hsjr: Dwusieczna kąta prostego w trójkącie prostokątnym dzieli przeciwprostokątną w stosunku 1:3. Oblicz miary kątów ostrych tego trójkąta.
8 maj 18:06
Eta: rysunek Z tw. o dwusiecznej:
a 3c 

=

⇒ a=3b
b c 
 3b 
tgα=

=3 ⇒ α≈ .......... odczytaj z tablic
 b 
to β=90o−α≈ ...........
8 maj 19:02