Element odwrotny Ala : Znaleźć, jeśli istnieje element odwrotny do k modulo n 4.17.1. k = 35, n = 101 4.17.2. k = 16, n = 286 Ktoś coś?
8 maj 15:28
Bleee: Ktoś coś... Znasz teorie? Jest odpowiednia 'procedura' na znajdowanie elementu odwrotnego. Jakbyś nie spal/−a na wykładach i ćwiczeniach to by nie było tematu.
8 maj 15:30
Ala : Jak nie chcesz pomóc to po co się odzywasz?
8 maj 15:52
Ala : Bycie chamskim dla kogoś kto po prostu czegoś nie wie to słaby sposób na podbudowanie własnego ego
8 maj 15:53
ABC: było na tym forum setki razy, rozszerzony algorytm Euklidesa, Mila to pisała i inni, jeden raz ja mogę napisać 101=2*35+31 ⇒ 31=101−2*35 35=1*31+4 ⇒ 4=35−1*31 31=7*4+3 ⇒ 3=31−7*4 4=1*3+1 ⇒1=4−1*3 (***) 3=3*1+0 zaczynając od (***) idziemy do góry używając równości po "⇒" i otrzymujemy 1=26*35−9*101 elementem odwrotnym do 35 jest zatem 26
8 maj 16:40
Mariusz: 101 = 2*35+31 35 = 1*31+4 31 = 7*4+3 4 = 1*3 +1 1 = 1*4 − 1*3 3=1*31−7*4 1 = 8*4 − 1*31 4=35−31 1 = 8*(35−31) − 1*31 1 = 8*35 − 9*31 31 = 101 − 2*35 1 = 8*35 − 9(101 − 2*35) 1 = 8*35 +18*35−9*101 1 = 26*35 − 9*101 Element odwrotny to 26 Co do 2. to element odwrotny nie istnieje Ala on taki już jest , uważa się za geniusza a dodatkowo jeśli czegoś nie umie policzyć to okłamuje użytkownika że tego nie można zrobić
8 maj 16:48