Ciąg an jest geometryczny o pierwszym wyrazie równym a1≠0 i ilorazie q∊R−{0,1}. ala: Ciąg an jest geometryczny o pierwszym wyrazie równym a1≠0 i ilorazie q∊R−{0,1}. Oblicz sumę S2019=a1 + 2a2 + 3a3 + ...+ 2019a2019
7 maj 22:05
Michał: Było ostatnio
7 maj 22:17
7 maj 22:20