pole Matura0: Dlugośc boku AB równoległoboku ABCD równa jest 2, a kąt ∡BAD=45o. Punkty E,F lezą na przekątnej BD, ∡ AEB=∡ CFD=90o, 2|BF|=3|BE|. Oblicz pole równoległoboku.
7 maj 20:25