Liniowość Satan: Co oznacza "liniowość względem każdej współrzędnej = n−liniowość"? Zwrot ten pojawia mi się w notatkach przy fakcie na temat wyznacznika, to jest: Niech A = (A1, ..., An), gdzie A1, ..., An są kolumnami macierzy kwadratowej. det(A1, ..., αAi, ..., An) = α*det(A1, ..., Ai, ..., An) (liniowość względem każdej współrzędnej = n−liniowość)
7 maj 20:17