matura matura2019: Czy komisja uzna rozwiązanie zadania zamkniętego (ciągi 4 p) "na pieszo" bez użycia wzorów.
7 maj 19:30
ICSP: zadania zamknięte są punktowane zero−jedynkowo i nie są sprawdzane przez komisje tylko przez komputer.
7 maj 19:35
matura2019: oj przepraszam zadanie otwarte
7 maj 19:36
Maciess: za 4 pkt to otwarte, kolega myli pojęcia. Powinna uznać
7 maj 19:36
ICSP: jak nie będzie poważniejszych błędów to powinni uznać. Zależy jak ten sposób opisałeś/aś. Sprawdzający nie będzie się domyślał.
7 maj 19:37
matura2019: Dziękuję
7 maj 19:39