czworokat Love: Niech ABCD bedzie czworokatem wypukłym . Pokaż że AC2*BD2=AB2*CD2 + AD2*BC2 −2AB*BC*CD*DA*cos(A+C) .
6 maj 23:39
Ceasar: Co to jest (A+C)? Miara którego kąta?
7 maj 14:05
Love: No jak mamy czworokąt ABCD to on ma cztery kąty i tam są dwa kąty o wierchołkach w tych punktach i to są one
7 maj 19:25