Równanie okręgu proste styczne mr2: Wyznacz równania stycznych do okręgu (x−1)2 + (y−1)2 = 4 przecodzących przez punkt P(−1, −3)
16 kwi 02:21
Wiem: Po prostu widzisz:
[1−(−1)]2+[1−(−3)]2=4+(x+1)2+(y+3)2 
(1−x)2+(1−y)2=4
__________________________________________________
 11 −3 
x=−1∧y=1 ∨ x=

∧y=

 5 5 
_____________________________
 3 9 
x=−1 ∨ y=

x−

 4 4 
16 kwi 10:20