Kombinatoryka Janek: Udowodnić, że dla dowolnych 42 liczb całkowitych nieujemnych istnieją dwie, których suma lub różnica jest podzielna przez 80.
16 kwi 00:55