Liczba funkcji Jakub: Dobry wieczór, nie wiem jak się zabrać za zadanie: Ile jest funkcji f : {1, 2, ..., 8} → {1, 2, ..., k} takich, że |rng(f)| ­ ≥ k − 2? Wykorzystaj liczby Stirlinga. Możesz zostawić wynik w postaci sumy. (rng(f) to obraz funkcji.) Jak się za nie zabrać? I czy dobrze rozumuję, że k nie może być w tym przypadku dowolną liczbą naturalną?
15 kwi 23:08
Jakub: Jakieś sugestie?
15 kwi 23:42
Jakub: SOS
16 kwi 00:20