zadanko RubikSon: Na bokach BC i CD równoległoboku ABCD zbudowano (na zewnątrz równoległoboku) trójkąty równoboczne BCK i DCL. Udowodnij, że trójkąt AKL jest równoboczny.
15 kwi 21:06
Eta: rysunek Opisz wszystko ....... dodając odpowiednie komentarze otrzymasz : trójkąty KCL i KBA i ADL są przystajace z cechy (bkb) i dostajesz tezę tezę
15 kwi 21:35
RubikSon: Dziękuję
15 kwi 22:36