trójkąt równoramienny RubikSon: Trójkąt równoramienny ABC, w którym AC=BC, rozcięto odcinkiem CD na dwa trójkąty równoramienne DCA i BCD tak, że AC=AD oraz CD=BD. Udowodnij, że kAt CAB=36 stopni.
15 kwi 21:04
Eta: Popraw treść zadania
15 kwi 22:04
Mila: rysunek 1) W ΔABC: 3α+β=180o 2) W ΔADC: α+2β=180o 3α+β=α+2β 2α=β⇔ 5α=180o α=36o cnw ==========
15 kwi 22:39
RubikSon: Dziękuję bardzo.
15 kwi 22:42