funkcje trygonometryczne RubikSon:
 1 
Wiedząc, że sinα+cosα=

, oblicz tg2α+ctg2α.
 3 
15 kwi 20:36
iteRacj@: założenia...
 sin α cos α 
tg2α+ctg2α = (tg α+ctg α)2−2tg α*ctg α=(

+

)2−2*1=
 cos α sin α 
 sin2α+cos2α 1 
=

−2=

−2
 sin α*cos α sin α*cos α 
 1 
(sinα+cosα)2=

 9 
 1 
sin2α+2sinα*cosα+cos2α=

 9 
 1 
1+2sinα*cosα=

 9 
dalej będziesz umiał dokończyć
15 kwi 21:38
iteRacj@: To są zadania na dopuszczenie do matury?
15 kwi 21:46
dambyldor: że takie łatwe czy o co cho
15 kwi 22:20
iteRacj@: Chodzi o ilość.
15 kwi 22:22
RubikSon: To są zadania na konkurs, które nie wiedziałem jak rozwiązać.
15 kwi 22:34
iteRacj@: Ale jest tych, które wiedziałeś jak rozwiązać, jest o wiele więcej?
15 kwi 23:21