Wymair przestrzeni Kamcio: Hej Mam pewien problem i za nic nie mogę zrozumieć o co chodzi. Od czego zależy wymiar danej przestrzeni? Dajmy na to mam wektor [ a , 0 , a ] (a to parametr). Od czego zależy jego wymiar? Jak mogę go ustalić?
15 kwi 19:59
wredulus_pospolitus: wymiar zależy od LICZBY liniowo niezależnych wektorów wchodzących w skład bazy
15 kwi 20:06
Kamcio: Ale z przykładu, który znalazłem dla wektora [ a , 2a , b ] wymiar wynosi 2. Więc na czym to polega?
15 kwi 20:09
wredulus_pospolitus: wektor [a, 2a, b] ma dwa niezależne parametry (a i b)
15 kwi 20:16
Kamcio: Więc można sobie to uprościć i sprowadzić do "Wymiar jest taki, ile jest różnych parametrów"? Chodzi mi tylko o wektory(w sensie jeden z wymiarów macierzy to 1)
15 kwi 20:20
Kamcio: bump
15 kwi 20:54
jc: Mówi się o wymiarze przestrzeni, a nie o wymiarze wektora.
15 kwi 21:42
Kamcio: Tak, ale mi będą potrzebne wymiary tylko przestrzeni, które są wektorami
15 kwi 21:45
Satan: To jest podstawowe pojęcie. Wymiar przestrzeni to liczba elementów wchodzących w skład bazy owej przestrzeni. A wektor [a, 2a, b] jest sumą dwóch liniowo niezależnych wektorów a[1, 2, 0] + b[0, 0, 1].
15 kwi 22:11