Prawdopodobieństwo warunkowe jestem bananem lub pomarańczą: Doświadczenie losowe polega na tym, że losujemy jednocześnie trzy liczby ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe, że wśród wylosowanych liczb będzie liczba 4, pod warunkiem, że suma wylosowanych liczb będzie parzysta. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. B − suma liczb będzie parzysta A n B − będzie liczba 4 i suma liczb będzie parzysta Wymyśliłem, że suma jest parzysta, gdy będą liczby : nieparzysta−nieparzysta−parzysta lub parzysta−parzysta−parzysta
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
|B| =
*
+
    
A n B jest spełnione, gdy liczby to: 4−parzysta−parzysta lub 4−nieparzysta−nieparzysta? Nie wiem czy dobrze myślę i jak to zapisać.
15 kwi 17:57
Mila: X={1,2,3,4,5,6,7,8,9} Xp={2,4,6,8} Xn={1,3,5,7,9} A− wśród wylosowanych liczb będzie liczba 4. B− suma wylosowanych trzech liczb jest parzysta
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
|B|=
*
+
=10*4+4=44
    
 
nawias
3
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
|A∩B|=
*1+
*1=13
   
 13 
P(A/B)=

 44 
15 kwi 18:55