kombinatoryka zem: oblicz, ile jest dodatnich liczb całkowitych mniejszych od 2 000 000 podzielnych przez 3, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 1, i 2?
15 kwi 15:54