Dyskretna Marek: Ktoś zna odpwowiedź z góry dzieki W zbiorze wierzchołków V pewnego drzewa G z wyróżnionym korzeniem P określono relację r następująco: x r y wttw w grafie G, każda droga prowadząca od P do y przechodzi przez x. Wskaż zdania prawdziwe. a) Każdy liść drzewa G jest elementem maksymalnym w zbiorze V uporządkowanym przez relację r. b) Elementem najmniejszym w zbiorze V uporządkowanym przez relację r jest korzeń P. c) < V, r> jest zbiorem liniowo uporządkowanym. d) Kresem górnym zbioru wszystkich wierzchołków jest P.
15 kwi 15:30