Zbiory Klocek5121: Pomoże ktoś? Rozważmy zbiór A = {{1}, {2}, {3}, {4}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 4}, {2, 3, 4}} uporządkowany przez relację zawierania. Wskaż zdania prawdziwe. a) Ograniczeniami górnymi zbioru {{2}, {4}} są zbiory {1,2,4} i {2,4} b) Kresem dolnym zbioru {{2}, {4}} jest {2}. c) Ten zbiór ma trzy elementy maksymalne d) Elementem najmniejszym w tym zbiorze jest {1}.
15 kwi 15:22
ite: Narysuj diagram Hassego dla tej relacji.
15 kwi 15:37