Geometria analityczna Ruby: W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AB dany jest wierzchołek c(2−,1). Prosta y=2x−5 jest symetralną boku AC,a jedna z wysokości trójkąta jest zawarta w prostej y=x+3 Zadanie prawie rozwiązałem, natomiast mam problem z pogrubioną częścią polecenia. Skąd wiadomo, że chodzi o wysokość z wierzchołka C, a nie z wierzchołka A? (przyjąłem, że to wysokość z wierzchołka A − wynik nieprawidłowy)
15 kwi 10:31
Jerzy: Sprawdzasz,który wierzchołek należy do prostej y = x + 3
15 kwi 10:49