Wykaż że dla a>1, b>1, c>1 prawdziwa jest nierówność Rapid: Wykaż że dla a>1, b>1, c>1 prawdziwa jest nierówność logca+logba≥4logbca.
15 kwi 09:04
Bleee: Było wczoraj Nalezy zastosować dwa wzory związane z logarytmamy:
 1 
1) logab =

 logba 
2) loga(bc) = logab + logac
15 kwi 09:09
Bleee: Wymnozyc i zastosować wzór skróconego mnozenia
15 kwi 09:10
Rapid: Mam 1logac+1logbc4logab+logac Co dalej?
15 kwi 10:25
Słoniątko: nie potrafisz dokończyć i zakładasz nowy wątek? http://matematyka.pisz.pl/forum/389049.html
15 kwi 10:31
wredulus_pospolitus: wspólny mianownik ... mnożysz na krzyż ... i takie tam
15 kwi 10:34