szereg geometryczny marcin: suma wszystkich wyrazów ciągu geometrycznego wynosi −4, a suma sześcianów tych wyrazów jest równa −192. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu. Chciałem to rozwiązać układem równań:
 a1 
−4=

 1−q 
 a13 
−192 =

 1−q3 
ale nic mi nie wyszło i nie wiem czy to błędy rachunkowe czy w ogóle złe podejście do takiego zadania za każdą pomoc dziękuję!
14 kwi 22:50
Bleee: To pokaż swoje obliczenia
14 kwi 22:53
Bleee: Na początek Zauważ ze
a13 a1 a12 a12 

=

*

= − 4*

1 − q3 1 − q 1 + q + q2 1 + q + q2 
Zawsze trochę mniejsze potęgi
14 kwi 22:56