pole matma: Dany jest równoległobok ABCD o obwodzie 26 i kącie 1200 Wiedząc,że długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt BCD jest równa 3 Oblicz pole równoległoboku
14 kwi 20:13
Eta: rysunek 1/rys. .............................. i........ a+b=13 , r=3 kąt ostry ma miarę 60o 2/ z tw. o odcinkach stycznych |BD|=a−3+b−3 = 13−6 =7 3/ z tw. cosinusów w ΔBCD 72=a2+b2−2ab cos60o i a2+b2=(a+b)2−2ab ⇒ a2+b2=169−2ab 49=169−2ab−ab ⇒ ab=..... P=ab*sin60o=..................
14 kwi 20:28