Funkcja wykładnicza Klaudia: Naszkicuj wykres funkcji f. Wyznacz miejsca zerowe, punkt przecięcia z osią OY, zbiór wartości. Podaj liczbę rozwiązań f(x)=m w zależności od parametru m. 1) f(x)= |2+3ˣ⁻¹| (podpunkt 1 i 2 są w modułach) 2) f(x)= |3 − 9/3ˣ| 3) f(x)= −2ˣ⁻¹ −1
14 kwi 19:53
janek191: rysunek 1) Dla x ∊ ℛ jest f(x) > 0 − brak miejsc zerowych.
 1 1 
x = 0 to f(0) = 2 +

= 2

 3 3 
 1 
P = (0 , 2

) − punkt przecięcia osi OY
 3 
ZW = ( 2, +) Dla m < 2 brak rozwiązań f(x) = m Dla m > 2 jedno rozwiązanie f(x) = m
15 kwi 17:41