nieskończony pierwiastek z nieskończoności mat: lim n−> inf n w potędze (1/n) = 1 z czego to się wyprowadza?
14 kwi 16:48
Leszek: Z krytenium Cauchy,ego
14 kwi 16:54
jc: nn →1, trzy ciągi + nierówność pomiędzy średnimi (spójrz do Wikipedii).
14 kwi 17:02