Potęgi Michał G: Jak rozwiązać coś takiego: (x12−1)(x16−1)−1 − (x12+1)(x16+1)−1. Powinno wyjść 26x, ale nie wiem jak do tego dojść.
14 kwi 16:29
Leszek: Doprowadz do wspolnego mianownika : bedzie on : (3x −1)
14 kwi 16:34
a7 :
(x−1) (x+1) 


=
(6x−1) (6x+1) 
 (x−1)(6x+1)−(x+1)(6x−1) 
=

=
 (3x−1) 
 6x5+x6x−1−6x5+x6x+1 
=

=
 (3x−1) 
 2x−26x 26x(3x−1) 
=

=

=
 (3x−1) (3x−1) 
=26x
14 kwi 17:06