Znajdź równanie prostej równoległej do prostej Drake: Znajdź równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 3y+2x−4=0 przechodzącej przez punkt A=(a,b), gdzie a<b, zaś liczby a i b są pierwiastkami równania |cos4x−sin4x|=12 należącymi do przedziału <0,π>.
14 kwi 16:15
Jerzy: Wskazówka: | |= |cos2α |
14 kwi 16:19
janek191:
 1 
I cos4 x − sin4 x I = I ( cos2 x + sin2 x)*( coa2 x − sin2 x) I =

 2 
 2 
I cos2 x − sin2 x I =

 2 
 2 
I cos 2 x I =

 2 
 2 2 
cos 2 x =

lub cos 2 x = −

 2 2 
 π 3 
2 x =

lub 2 x =

π
 4 4 
 π 3 
x =

lub x =

π
 8 8 
Dokończemotka
14 kwi 16:21
Drake: Ale co mam zrobić z tym π8 i 38π, czy to są współrzędne punktu które mam postawić?
14 kwi 17:45
Drake: ?
14 kwi 19:45
janek191:
 π 3 
A = (

,

π )
 8 8 
14 kwi 22:06