wykaż że dla a>1, b>1, c>1 Patafian: wykaż że dla a>1, b>1, c>1 prawdziwa jest nierówność logca(o podstawie "c" z "a") +logba ≥ 4logbca(o podstawie "bc" z "a")
14 kwi 16:06
Słoniątko: logca+logba≥4logbca
1 1 4 4 

+


=

logac logbc loga(bc) logab+logac 
1 1 4 

+


p q p+q 
z uwagi na założenia można to przekształcić równoważnie do (p−q)2≥0 trututu!
14 kwi 16:55
Słoniątko: Wyjaśnisz jak to zrobiłeś?
14 kwi 18:21
Słoniątko: Nie wyjaśnię fałszywcu
14 kwi 18:32
Maciess: 16:55 chyba jest błąd w drugiej linijcie powinno byc
1 1 

+

≥...
logac logab 
15 kwi 11:00
Słoniątko: słuszna uwaga, ale idea pozostaje bez zmian istotne jest że te logarytmy będą dodatnie emotka
15 kwi 11:09