. he: powierzchnia boczna stozka jest rowna Pb powierzchnia calkowita jest rowna Pc. Oblicz sinus kata miedzy wysokoscia a tworzaca stozka. Wykonaj obliczenia dla Pb=24π, Pc=39π
14 kwi 15:03
he:
14 kwi 15:46
Leszek: Pb = πrl , Pc = Pb + πr2 24π = πrl ⇒ rl= 24 , 39π = 24π + πr2 ⇒ r2 = 15 ⇒ r=15 , l = 24/15 h= l2 − r2
14 kwi 16:42