/ 123: W trójkącie ABC dane są A|B|=4 |∠BCA|=30 stopni, |∠ABC|= 50 stopni. Oblicz długość boku AC
14 kwi 14:37
Eta: rysunek
 4 c 
z tw. sinusów

=

⇒ c=...........
 sinα sin50o 
wartość sin50o −−− odczytaj z tablic
14 kwi 14:43