Z talii 52 kart do gry losujemy kolejno 3 karty. HelpMe: Z talii 52 kart do gry losujemy kolejno 3 karty. Jakie jest orawdopodobieństwo, że za każdym razem wylosujeny kartę innego koloru?
14 kwi 08:14
Jerzy:
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
*133*3!
 
 
P(A) =

 52*51*50 
14 kwi 10:10
HelpMe: Wyjaśnisz skąd to się wzięło?
14 kwi 12:25
Jerzy:
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
− wybór trzech kolorów
 
13*13*13 − losowanie kart z każdego z trzech kolorów 3! − zmiana kolejności losowanych kolorów 52*51*50 − wszystkie zdarzenia elementarne
14 kwi 12:28
wredulus_pospolitus: 1) Jerzy bierze pod uwagę kolejność losowania
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
2)
<−−− wybieramy trzy kolory które będą wylosowane (np. pik, karo, kier)
  
3) 133 <−−− wybieramy jedną z 13 kar danego koloru (np. dama pik, dziesiątka karo, dwójka kier) 4) 3! <−−− zmiana ułożenia kart (kolejność losowania) czyli rozróżnienie losowań: dama pik, dziesiątka karo, dwójka kier dwójka kier, dama pik, dziesiątka karo dwójka kier, dziesiątka karo, dama pik itd.
14 kwi 12:30
zys:
 52 39 26 
albo:

*

*

 52 51 50 
14 kwi 12:57
wredulus_pospolitus: zys ... od razu wyjaśnij jej/mu dlaczego tak można, bo zapewne nie zrozumie
14 kwi 13:05
zys: ... nie przesadzaj... tu nie ma nic do tłumaczenia emotka
14 kwi 13:07
wredulus_pospolitus: byś się zdziwił emotka
14 kwi 13:12
Jerzy: To może ja wyjaśnię emotka 52/52 − losujemy dowolną kartę w dowolnym kolorze 39/51 − losujemy dowolną kartę z pozostałych trzech kolorów 26/50 − ......................................................................................
14 kwi 13:15